Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy na mapě - Ukázky

Ukázka 1
Mapky v této ukázce byly vygenerované pomocí verze 4 programu. Byla použita funkce zašednutí neaktivních úseků stopy (sloupec AH na listu 1) a vkládání loga na konec stopy ve tvaru šipky, která směřuje ve směru animace a v některých snímcích je nahrazena kroužkem - tedy list 2 tabulky, sloupce C,D a E. Do stopy jsou vkládány kroužky v místech, kde stopa zakryje město na mapě - sloupec AI na listu 1.


Mapky byly vygenerovány pomocí takto vyplněné tabulky: generator_animace_V4_Japan.zip (183KB)

Pozadí pro generování: mapy_japan.zip (2MB)

Šipka a kroužek: sipka-kolecko.zip (2KB)

Ukázka 2
Mapky v tomto filmu byly vygenerovány ve verzi 5 programu, ale bylo by je možné vytvořit i ve verzi 4.
Ta první, jednoduchá animace na zeměkouli byla vytvořena jako png obrázky s průhledným pozadím, byl vkládán symbol letadla (bez rotace). "Odkutálení" zeměkoule bylo vytvořeno až následně ve videostřižně Edius Neo3 pomocí layouteru a jako pozadí byl použit videosoubor s přechodem do další mapky.
Obdobně jako v předchozí ukázce byly ostatní mapky udělané s použitím zašednutí neaktivních úseků stopy (sloupec AH na listu 1) a vkládání loga na konec stopy ve tvaru šipky, která směřuje ve směru animace (v tomto případě byla šipka nadefinovaná v poli G30 listu 1) a v některých snímcích je nahrazena kroužkem - to je list 2 tabulky, sloupce F,G a H. Do stopy jsou vkládány kroužky v místech, kde stopa zakryje město na mapě - sloupec AI na listu 1.Vyplněnou tabulku pro animaci na mapě zeměkoule stáhnete zde: etiopie_koule.zip (471kB,včetně mapky a symbolu letadla), pro ostatní animace byl použit soubor, který je k dispozici v sekci download jako verze 5.
Zpět: Videonávody   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Download

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů