Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Nastavení automatického přebírání nastavení z DHCP serveru

Pokud potřebujete ve Windows nastavit síťové kartě automatické přebírání nastavení protokolu TCP/IP z DHCP serveru, je to jednoduché.

Postup pro Windows XP:
Start / Ovládací panely / Síťová připojení / zvolit dvojklikem adaptér / Vlastnosti / Protokol sítě Internet (TCP/IP)

Postup pro Windows 7:
Start / Ovládací panely / (Síť a internet) / Centrum síťových připojení a sdílení / Změnit nastavení adaptéru /Protokol sítě Internet (TCP/IPv4)

V obou verzích Windows se otevře následující okno. V následujícím obrázku je nastavené automatické přebírání nastavení protokolu TCP/IP:

Automatické nastavení přebírání nastavení TCP/IP protokolu síťové karty z DHCP serveru

V některých případech se může stát, že potřebujete nastavit nějaký určitý DNS server ručně. Postup je obdobný, viz obrázek:

Automatické nastavení přebírání nastavení TCP/IP protokolu síťové karty z DHCP serveru, ruční nastavení DNS serveru


Pro úplnost uvádím i příklad ručně nastavených hodnot:

Ruční nastavení hodnot protokolu TCP/IP síťové karty

Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů