Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy na mapě - část nastavení posuvu okna

V této části je popsáno vyplnění té části tabulky, která řídí posuv snímacího okna po mapě. Snímací okno může vůči podkladové mapě stát, může se pohybovat po přímce nebo po kruhovém oblouku, nebo po několika přímkách a /nebo několika obloucích. Zároveň okno může mít konstatní velikost, nebo se může plynule zvětšovat nebo zmenšovat.

Poznámka: všude se zadává jenom šířka snímacího okna. Výška bude automaticky dopočítaná v poměru k velikosti výsledných snímků.

Okno vůči mapě stojí a má po celou dobu animace konstantní velikost
Toto je nejjednodušší příklad. Máme například mapu ve velikosti, která odpovídá HD videu (tedy 1440x1080 bodů) a chceme ji zabírat bez zvětšení po celou dobu animace. Střed okna nastavíme do poloviny výšky a šířky mapy a šířku snímacího okna nastavíme na šířku mapy:

Konstantní poloha, konstantní velikost


Zjednodušený zápis:

Konstantní poloha, konstantní velikost

Poté, co kliknete na tlačítko Generovat, bude zjednodušený zápis převedený na kompletní zápis. Takto můžete tabulku vyplnit i ručně, ale je to škoda práce:

Konstantní poloha, konstantní velikost

Poznámka: Pokud máme nadefinováno více řádků animace, objeví se v příslušných řádcích poznámka "viz řádek 6". To je jenom informace, že pro tento řádek platí pohyb okna nadefinovaný v řádku 6, tedy není nutné definovat pohyb okna snímání zvlášť pro každý úsek kreslení.



Okno se vůči mapě pohybuje po přímce a má po celou dobu animace konstantní velikost
Příklad: máme mapu ve velikosti 1920x1080 bodů, na začátku animace chceme snímat levou část mapy, na konci animace pravou část.

Pohyb snímacího okna po přímce

Zadáme počáteční a koncovou polohu středu snímání:

Pohyb snímacího okna po přímce

Zjednodušená forma zápisu bude opět doplněna na kompletní zápis:

Pohyb snímacího okna po přímce


Okno se vůči mapě pohybuje po oblouku a má proměnlivou velikost
Na závěr tohoto tutoriálu animace uvedu složitější případ: pohyb okna snímání po oblouku a proměnlivou velikost snímacího okna. To můžeme použít například pro přelet letadlem. Na začátku animace chceme zabírat Čechy, uprostřed přeletu polovinu Evropy a na konci přeletu okolí místa příletu.

Pohyb snímacího okna po oblouku se současnou změnou velikosti okna

Pro trajektorii středu okna snímání musíme zadat tři body: počátační, koncový a nějaký bod, přes který má trajektorie procházet.
Tady už není co zjednodušovat, musíme vyplnit všechna pole od O6 do W6:

Pohyb snímacího okna po oblouku se současnou změnou velikosti okna

Poznámka: pole V6 ("střed") udává šířku okna v polovině délky videa, nikoliv v bodě "přes" zadaném v polích Q6 a R6.

Informace: pokud zadáte takovou kombinaci trajektorie středu okna a velikosti okna, že okno vyběhne mimo mapu, budete o tom po zmáčknutí tlačítka Generovat informováni nějakým takovým chybovým hlášením:

Chyba

V takovém případě zkontrolujte a upravte trajektorii snímání nebo šířku snímacího okna. (Taková varování můžou vyskočit až čtyři za sebou - zvlášť pro každý směr.)

Pokud někde něco nevyplníte, objeví se nějaké takové okno:

Chyba

Text těchto chybových hlášení je snad dostatečně jasný.

Příklad vytvoření projektu se dvěma segmenty posuvu středu okna je naznačen na následujícím obrázku. Použil jsem zjednodušený zápis. (Klikněte do obrázku pro zvětšení):

Příklad projektu

Totéž po vygenerování dávkového souboru:

Příklad projektu

Pro polylajnu nadefinovanou na řádcích 6-15 bude použitý posuv snímacího okna z řádku 6, od řádku 16 do 24 bude použit posuv nadefinovaný na řádku 16.


Zpět: Animace   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Trvání úseků

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů