Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy na mapě - Vložení města do stopy

Pokud trasa prochází přes nějaké město, je zakryt symbol (kroužek), který znázorňuje město. To se mi nelíbilo, proto jsem ve verzi 4 zkusil zakryté kroužky nahradit novými, které animuji do stopy.
Omezení: kroužky lze vložit jenom do zlomů trasy a všechny mají stejnou barvu a velikost.

- Do pole G38 na listu 1 zadejte barvu, jakou mají mít středy kroužků. Použijte HTML formát, já jsem použil bílou barvu #FFFFFF
Pokud města nechcete kreslit, nechte pole prázdné.

- G39 - Zadejte průměr kroužku pro znázornění města v bodech.

- G40, G41 - šířka a barva olemování měst
kroužek, který znázorňuje města, může být lemovaný jinou barvou (například černou #000000). Zadejte požadovanou šířku lemování v bodech a barvu. Pokud některý z těchto údajů nevyplníte, nebude kroužek města lemován. Šířka lemu se připočítává k průměru města.
Vyplnění parametrů vkládání měst

- Do sloupce AI (taky na listu 1) je nutné nadefinovat, kam se mají kroužky vkládat (není to automaticky v každém zlomu trasy):

Vyplnění parametrů vkládání měst ve sloupci AI

- řádky tabulky zeprezentijí úseky trasy. Kroužky se vkládají vždy na začátek tohoto úseku, pokud je ve sloupci AI slovo "ano". Takže pokud chcete vložit kroužek například do úplně prvního snímku na začátek stopy, napište slovo "ano" do prvního řádku a tak dále. (Na úplný konec stopy kroužek vložit nejde.) Snad to bude jasné z obrázku:

Vysvětlení, do kterých zlomů se města vkládají a kam ne

No a jak to vypadá v realitě, se můžete podívat na Youtube, viz ukázka 1.


Poznámka: jako podklad jsem použil satelitní snímky z map firmy Nokia, do nich jsem doskicoval hlavní silniční tahy, dokreslil ty města, které mě zajímaly a souhrnnou mapku Japonska (pro každou z těch dvou map v jiné pozici). Generoval jsem dvakrát a použil jsem ty snímky, které měly souhrnnou mapku ve správné pozici (odpad 50 procent...).
Souhrnnou mapku můžete vložit do filmu i později ve videostřižně, pak by toto dvojí generování odpadlo.


Zpět: Zašednutí stopy   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Vytvoření AVI

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů