Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy na mapě - pokročilé vkládání obrázků na konec stopy.POZOR - CHYBA: (10.4.2013) byla mi nahlášena nefunkčnost Imagemagicku verzí 6.8.3 a 6.8.4 - je rozhozená animace obrázku na konci stopy v případě, že je použita rotace. Chyba se může vyskytovat i v jiných verzích Imagemagicku. Pokud používáte tyto nové verze Imagemagicku, použijte prosím minimálně verzi 6 mé excelovské tabulky.


Pomocí této funkce je možné vložit obrázek na konec stopy i pro část kresleného segmentu.
Toto už je bohužel ruční, velmi málo automatizovaná funkce, výsledek takového úsilí je vidět v ukázce číslo 1 - střídám tam na konci stopy šipku a kroužek.
Nejprve je nutné provést veškerá nastavení na listu 1 (Sheet1) excelovského dokumentu a zmáčknout tlačítko pro vygenerování dávkového souboru. Následně se přepněte na Sheet2.
Ve sloupci A se vygenerovaly čísla snímků a ve sloupci B čísla segmentů, ke kterým tyto snímky patří. Tyto dva sloupce jsou pouze informativní.

List 2 - pokročilé vkládání obrázků

Sloupce C,D,E
Do sloupce C můžete vložit název obrázku s cestou, který chcete vložit do daného snímku. Teoreticky můžete přiřadit každému snímku jiný obrázek, tedy pokud byste měli animované autíčko s točícími se kolečky z 20-ti obrázků, můžete těch 20 obrázků přiřadit snímkům 0-19, 20-38 atd.
Pokud byste chtěli vložit blikající šipku, přiřadili byste šipku polím 0-24, 50-74, 100-124 atd.

Sloupec D: Rotovat logo. Platná zadání ne / ano / úhel.
Ne: Logo je vloženo tak, jak je nakresleno, do každého snímku.
Ano: Logo se otáčí tak, v jakém směru se zrovna pohybuje stopa. Toto má význam pro obrázky typu šipka. Obrázek šipky by měl být vytvořen tak, aby šipka ukazovala doprava. Upozornění: Pokud je zvoleno Ano nebo úhel, do prvního snímku není logo vloženo, protože program neví, jak má šipku v prvním obrázku otočit. V ukázce číslo 1 situaci řeším tím, že v prvním políčku kreslím kroužek, který rotaci nepotřebuje a šipku kreslím až od druhého snímku.
úhel: Pokud šipka ukazuje špatným směrem (jinam než doprava), je možné sem zadat korekční úhel ve stupních. Příklad: pokud šipka ukazuje nahoru, zadejte korekční úhel 90 (stupňů).
Sloupec E: Stín pod logo. Platná zadání ne / ano.
Určuje, zda bude pod logem vygenerovaný stín.

Sloupce F, G, H: mají stejnou funkci jako sloupce C, D, E. Je sem možné vložit další logo. (Příklad: Jako CDE logo je možné vložit obrázek letadla, jako FGH číslo letu)

Příklad vložených obrázků na konci stopy

Sloupce I, J, K: máte možnost vložit logo, které se vloží podle aktuální pozice vykreslování stopy, ale zůstane stát na místě (vztaženo k mapě). Pracovně ho nazývám "zmrzlé logo". Logo zůstává na místě tak dlouho, jak dlouho je ve sloupci I stejný název souboru. Pokud se název změní, je vykreslované nové logo, pokud je pole ve sloupci I prázdné, nevykresluje se nic.

Pořadí vykreslování: Jako první se vykreslí logo z pole G30/Sheet1. Jako druhé logo ze sloupce AF/Sheet1. Jako třetí logo CDE, jako čtvrté FGH, jako poslední IJK z listu 2. Tím je definované případné překrývání.
Od verze 5 jsem změnil pravidlo vykreslování v tom smyslu, že pokud se vykresluje symbol ze sloupců FGH listu 2, nevykresluje se logo nadefinované v poli G30 listu 1. To usnadňuje například střídání šipky a kroužku na konci stopy, kdy šipku definuji v G30/List1 a kroužky ve sloupcích FGH listu 2.

Zpět: Trvání úseků   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Zašednutí stopy

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů