Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy na mapě - část animace

V této části je popsáno vyplnění té části tabulky, která řídí vykreslování stopy . Je možné kreslit přímky nebo kruhové oblouky. Přímka se zadává dvěma body, oblouk třemi.

Animace přímky z bodu do bodu
Nejjednodušší možná animace je přímka z bodu A do bodu B. Musíme znát souřadnice bodů A a B v měřítku obrázku (mapy), na které budeme animovat.

Animace přímky z bodu A do bodu B

Souřadnice bodu A zapíšeme v tabulce do sloupců I a J, souřadnice bodu B do sloupců M a N. Sloupce K a L zůstanou nevyplněné:

Animace přímky z bodu A do bodu BAnimace dvou nenavazujících přímek
Chceme kreslit přímku z bodu A do bodu B a druhou přímku z bodu C do bodu D. Viz obrázky:

Animace - dvě nenavazující přímky

Animace - dvě nenavazující přímkyAnimace dvou navazujících přímek
Chceme kreslit navazující přímky (polylajnu). Tedy přímku z A do B a další z B do C. Viz obrázky:

Polylajna

Body zapíšeme do sloupců I, J, M, N, sloupce K a L zůstanou nevyplněné:

Polylajna

Je možný i zjednodušený zápis (doporučuji zejména při kreslení polylajny, která se skládá z mnoha úseků. ) Body zapíšeme do sloupců I a J. Sloupce K, L, M a N zůstanou nevyplněné:

Polylajna - zkrácený zápisKruhový oblouk

Kruhový oblouk se zadává dvěma koncovými body a jedním dalším bodem, přes který má oblouk procházet.
OMEZENÍ: Tento program umí animovat pouze oblouky se středovým úhlem menším než 180°.

Animace - kruhový oblouk

Počáteční bod zapíšeme do sloupců I, J, průchozí bod do sloupců K, L, koncový bod do sloupců M a N:

Animace - kruhový obloukOblouk - přímka - oblouk
Výše uvedené případy lze různě kombinovat, na příklad uvádím animaci dvou oblouků a přímky:

Oblouk - přímka - oblouk

Zápis viz obrázek:

Oblouk - přímka - oblouk

Případně při segmentech, které na sebe navazují, je opět možný zjednodušený zápis (není nutno duplicitně vypisovat body, které jsou koncovým bodem jednoho segmentu a zároveň výchozím bodem segmentu dalšího, v tomto případě body C a D:

Oblouk - přímka - oblouk


TIP: pokud potřebujete zjistit větší množství souřadnic bodů na jednom obrázku, můžete použít návod uvedený na stránce Snímání souřadnic bodů obrázků.


Zpět: Základní parametry   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Posuny okna během animací

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů