Digitální střepiny


Drobnosti, které se vám mohou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Základní diagnostika TCP/IP sítě - příkaz PING

Příkaz ping je základní diagnostický prvek, kterým můžeme otestovat funkčnost v TCP/IP sítích. Ping je obsažen asi ve všech operačních systémech, jeho funkce je všude obdobná: ping vyšle dotaz na specifikovanou IP-adresu a čeká, zda mu dané zařízení odpoví.

Na této stránce se omezím na operační systémy Windows.

Příkaz ping se startuje ve Windows ze systémové konzoly cmd, ta se spouští ve Windows 98 Start / spustit / command, ve Windows XP Start / spustit / cmd, v operačním systému Vista nebo W7: Start / hledat / cmd. Ve všech novějších verzích Windows funguje klávesová zkratka WIN+R, tím se otevře okno Spustit, tam napište cmd a potvrďte klávesou Enter.
Start systémové konzoly


Základní syntaxe je velmi jednoduchá, zadá se přríkaz ping a za mezeru se zadá adresa počítače nebo jiného zařízení, se kterým chceme zkontrolovat existenci spojení a potvrdíme stiskem klávesy Enter:
Vybrat vše
Windows v základním nastavení provede čtyři pingy a o výsledku nás informuje (na obrázku je zobrazen úspěšný ping.

Příkaz ping podporuje jak zadání IP-adresy (příklad: ping 192.168.0.1), tak doménového názvu (například ping seznam.cz). Pokud máme v souboru host (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts) nadefinované aliasy, můžeme provést ping i na alias (příklad: pokud je v host nadefinován alias karel pro IP-adresu 192.168.0.20, můžeme provést ping karel, což by bylo v tomto případě totéž, jako ping na adresu 192.168.0.20)

Příklady použití:
chceme otestovat, zda máme spojení na počítač 192.168.0.30:
ping 192.168.0.30

Pokud máme pocit, že se nám v síti občas ztratí nějaký paket, můžeme provést více pingů, například dvacet (počet pingů se udává za parametrem -n)
ping -n 20 192.168.0.30

Příkaz ping posílá velmi malé pakety, standardně o velokosti 32 Byte. Občas se stává, že síť takové malé pakety bez problémů propouští, ale jsou problémy s většími pakety. Pokud chceme vyzkoušet takovou situaci, je možné použít parametr -l, kterým změníme výchozí velikost datagramů. Příklad pro 25 pingů s velikostí 512 Byte:
ping -n 20 -l 512 192.168.0.30

Kompletní nápovědu a seznam parametrů k příkazu ping získáme příkazem
ping /?

Kdy pingat
Ping provádíme, když nám například nefunguje internet.
Nejprve pingneme náš router (pokud nějaký máme). Pokud nefunguje tento ping, je chyba u nás, buď v počítači, nebo v routeru.
Pokud ping na router funguje, můžeme zkusit ping na vzdálenější cíl, třeba na providerovu výchozí bránu. Pokud i toto funguje, můžeme pingnout do internetu, například ping seznam.cz a ping 77.75.72.3. Pokud ping na 77.75.72.3 funguje a ping na seznem.cz ne, dá se z toho vyvodit, že je problém v překladu doménových jmen (v DNS-serveru).


TIP:
Existuje i pokročilejší varianta příkazu ping: pathping (zavedený ve Windows-NT). Ten nám ukáže nejenom dobu odezvy pingu do cíle, ale i odezvy na jednotlivé uzly, přes které musí pakety k cíli procházet, takže poznáme, "kde to vázne".


Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů