Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


WIFI klient (client sítě infrastructure, někdy nazývaný i station infrastructure)

Je to podřízený prvek bezdrátové sítě typu infrastructure, můžeme ho zjednodušeně nazvat "přijímačem". Ty uvozovky tam jsou proto, že wifi-komunikace je obousměrná a tedy i toto zařízení vysílá.
Má jednoduchou funkci - datové pakety, které přijdou po kabelu, vyšle do vzduchu a naopak - data z wifi pošle do kabelu. Nemusí být zaručena možnost připojit více počítačů.

Klient - blokové schema Vnitřní struktura klienta je poměrně jednoduchá a shoduje se se strukturou access pointu. Klient obsahuje obvykle jeden nebo dva ethernetové porty, jeden wifi-modul a jednotku webové administrace, pomocí které můžeme nastavovat veškeré nutné parametry. Jednotka webové administrace je připojena ke switchi přes interní ethernetovou kartu, která má vlastní IP-adresu.
Klient obvykle obsahuje i DHCP server, který umožňuje připojeným zařízením automatickou konfiguraci IP-adres, výchozích bran, masek a DNS. Tento DHCP server je možné taky nastavovat pomocí webové administrace a je funkční pro všechna zařízení, která jsou připojená přes wifi nebo přes ethernet. (Pozor na to!)

Jak už bylo uvedeno výše, klient má jednu IP-adresu, která slouží výhradně pro komunikaci s webovým rozhraním a je dostupná jak z wifi, tak po kabelu.


Pozor - důležité
Pokud si koupíte nové zařízení, tak si v návodu jako první věc zjistěte, jakou má z výroby nastavenou IP-adresu a zkontrolujte, zda nekoliduje s IP-adresou jiného zařízení v síti. Pokud IP-adresa koliduje, změňte ji.
(malé doporučení - napište ji tužkou na zadní stranu zařízení)


Typická konfigurace:

Typické zapojení klienta typu point-to-multipoint
https://it.cestuji.info/bild/klient-ptmp-zapojeni.jpg

Klient přijímá wifi-signál z nějakého wifi-routeru nebo access pointu. K němu buď přímo, nebo přes switch můžeme připojit jeden nebo několik počítačů. Přiřadíme mu nějakou volnou adresu stávající sítě, v příkladě na obrázku 192.168.0.250 / 255.255.255.0. Přes tuto adresu budeme přistupovat k webové administraci klienta, abychom mohli nastavit například šifrování wifi.
Klient nemusí mít nutně pro svou funkci IP-adresu sítě, do které je připojen, ale v takovém případě bychom měli problém dostat se do jeho administrace - museli bychom dočasně změnit IP-adresu na nějakém počítači.

Zajímavou alternativu ke klientovi tvoří repeater: ten přijme signál z wifi a znovu jej vyšle do vzduchu, ale zároveň obvykle umožní připojit některé počítače kabelem.Složitější příklad použití klienta:

Klient přijímá signál od providera, v domácnosti je šířen pomocí wifi-routeru a access pointu
https://it.cestuji.info/bild/klient-wifirouter-ap.jpg

Klient přijímá signál od providera. Je v providerově vlastnictví a je mu přiřazena IP-adresa, která nekoliduje s providerovou sítí.
Od klienta vede ethernetový kabel do WAN portu wifi-routeru. WAN-port si přebírá nastavení automaticky z providerova DHCP serveru, nebo mu musíme nastavit IP-adresu, masku, bránu a DHCP podle údajů, které jsme dostali od providera.
LAN strana wifi routeru má v tomto případě IP-adresu 192.168.1.1, tato adresa slouží pro přístup do webové administrace wifi-routeru a zároveň i jako výchozí brána pro všechny připojené počítače. DHCP server je zapnut a slouží pro celou lokální síť.
Z jednoho LAN-portu wifi-routeru vede ethernetový kabel do access pointu *). Tento Access point má IP-adresu 192.168.1.2, která ale slouží jenom pro přístup do webové administrace access pointu, nezůčastňuje se na přenosu dat.
Jednotlivé počítače mohou být připojeny jak k wifi-routeru, tak k access pointu, a to ethernetovým kabelem nebo wifi. Všechny počítače mají IP-adresu ležící v rozsahu 192.168.1.3 - 192.168.1.254. Za výchozí bránu jim slouží IP-adresa LAN strany wifi-routeru, stejnou IP-adresu je možné použít i jako DNS.

*) Poznámka: pokud se jedná o jednoúčelový access point, tak můžeme kabel zapojit do libovolného portu. Pokud je to wifi-router přepnutý do režimu access point (je deaktiviván NAT), použijeme wan port nebo lan port, podle návodu k zařízení. Pokud by to byl wifi-router, který v setupu nemá možnost vypnutí NAT, použijeme LAN port a postup popsaný na stránce Jak použít wifi-router jako Access point.


Související témata:
Klient s integrovaným routerem - WISP
Zabezpečení wifi-sítě

Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů