Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Windows Explorer - jak zobrazit písmeno diskové jednotky na začátku označení disku

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Zejména pokud používáme namapované síťové disky s dlouhými cestami, je výchozí nastavení zobrazení v Průzkumníku Windows, kdy je písmeno označující diskovou jednotku zobrazeno až na konci popisu, naprosto nepřehledné a nevyhovující.

Defaultní nastavení - písmena označující diskovou jednotku jsou na konci

Naštěstí existuje možnost, jak zobrazování písmena disku v Exploreru nastavit tak, jak velí zdravý rozum. Zobrazování řídí klíč ShowDriveLettersFirst na této cestě:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer

Zde se nachází klíč ShowDriveLettersFirst, je typu dword. Pokud neexistuje, vytvořte ho. Může nabývat těchto hodnot:
0: výchozí hodnota, písmeno je zobrazováno až na konci označení disku
1: písmeno je pro místní disky zobrazeno na konci označení, pro síťové disky je zobrazováno na začátku označení disku download registry patch
2: písmena nejsou zobrazována vůbec
4: písmena jsou v průzkumníkovi zobrazována pro všechny diskové jednotky na začátku označení disku download registry patch
Doporučuji nastavit hodnotu 1 nebo 4, pro snadné nastavení si můžete stáhnout registry patch, který registry po spuštění nastaví. Na obrázku je vidět nastavení s hodnotou 4:

Změněné nastavení - písmena označující diskovou jednotku jsou na začátku (hodnota regisrtu nastavena na 4). Zejména pokud používáme dlouhé síťové cesty, je to přehlednější.


Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů