Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Jak dostat datum a čas do názvu souboru v dávkovém souboru

Při řešení problémů se sítí se může hodit tento jednoduchý kód, který funguje jako multiping, tedy ping na nčkolik IP-adres. Na obrazovce je vidět historie, je poznat, zda je pingané zařízení zcela mrtvé, nebo se občas ztrácejí pakety.
Zde je kód, pingané IP-adresy zadejte na začátku kódu, maximálně osm, pokud jich chcete pingat méně, napište místo IP-adresy slovo none. Interval mezi pingy se dá nastavit na předposledním řádku. Logovací soubor se zapisuje do adresáře, odkud byla dávka spuštěna a má formát názvu Rok_mesic_den_hodinaminuta_pinglog.txt:

@echo off


REM Zde nadefinovat IP-adresy, které se mají pingat
REM nebo "none"

set ip1=192.168.0.1
set ip2=192.168.0.2
set ip3=192.168.0.3
set ip4=192.168.0.4
set ip5=192.168.0.5
set ip6=192.168.0.6
set ip7=192.168.0.7
set ip8=none

@For /F "tokens=1,2,3,4 delims=. " %%A in ('Date /t') do @(
Set den=%%B
Set mesic=%%C
Set rok=%%D
)

@For /F "tokens=1,2 delims=: " %%A in ('time /t') do @(
Set hodina=%%A
Set minuta=%%B
)

Set pinglog= %rok%_%mesic%_%den%_%hodina%%minuta%_pinglog.txt

set ping1sum=____________________________________________________________
set ping2sum=____________________________________________________________
set ping3sum=____________________________________________________________
set ping4sum=____________________________________________________________
set ping5sum=____________________________________________________________
set ping6sum=____________________________________________________________
set ping7sum=____________________________________________________________
set ping8sum=____________________________________________________________
set prazdny=none
Echo Prosim cekejte, nez probehne prvni test...

:100

rem #################################################
if %ip1% EQU %prazdny% goto 1
SET ping1=.
ping /n 1 %ip1% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 1
SET ping1=1
ping /n 1 %ip1% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 1
SET ping1=2
ping /n 1 %ip1% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 1
SET ping1=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip1% nedostupny >> %pinglog%

:1


rem #################################################
if %ip2% EQU %prazdny% goto 2
SET ping2=.
ping /n 1 %ip2% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 2
SET ping2=1
ping /n 1 %ip2% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 2
SET ping2=2
ping /n 1 %ip2% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 2
SET ping2=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip2% nedostupny >> %pinglog%

:2


rem #################################################
if %ip3% EQU %prazdny% goto 3
SET ping3=.
ping /n 1 %ip3% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 3
SET ping3=1
ping /n 1 %ip3% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 3
SET ping3=2
ping /n 1 %ip3% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 3
SET ping3=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip3% nedostupny >> %pinglog%

:3


rem #################################################
if %ip4% EQU %prazdny% goto 4
SET ping4=.
ping /n 1 %ip4% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 4
SET ping4=1
ping /n 1 %ip4% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 4
SET ping4=2
ping /n 1 %ip4% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 4
SET ping4=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip4% nedostupny >> %pinglog%

:4rem #################################################
if %ip5% EQU %prazdny% goto 5
SET ping5=.
ping /n 1 %ip5% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 5
SET ping5=1
ping /n 1 %ip5% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 5
SET ping5=2
ping /n 1 %ip5% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 5
SET ping5=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip5% nedostupny >> %pinglog%

:5


rem #################################################
if %ip6% EQU %prazdny% goto 6
SET ping6=.
ping /n 1 %ip6% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 6
SET ping6=1
ping /n 1 %ip6% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 6
SET ping6=2
ping /n 1 %ip6% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 6
SET ping6=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip6% nedostupny >> %pinglog%

:6


rem #################################################
if %ip7% EQU %prazdny% goto 7
SET ping7=.
ping /n 1 %ip7% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 7
SET ping7=1
ping /n 1 %ip7% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 7
SET ping7=2
ping /n 1 %ip7% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 7
SET ping7=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip7% nedostupny >> %pinglog%

:7


rem #################################################
if %ip8% EQU %prazdny% goto 8
SET ping8=.
ping /n 1 %ip8% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 8
SET ping8=1
ping /n 1 %ip8% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 8
SET ping8=2
ping /n 1 %ip8% | findstr /c:"ta 0" > nul
if %errorlevel% EQU 0 goto 8
SET ping8=3

REM K.O.
DATE /T >> %pinglog%
TIME /T >> %pinglog%
echo Chyba: %ip8% nedostupny >> %pinglog%

:8


rem ###################
REM Vyhodnoceni
rem ###################
SET ping1sum=%ping1sum:~-59%%ping1%
SET ping2sum=%ping2sum:~-59%%ping2%
SET ping3sum=%ping3sum:~-59%%ping3%
SET ping4sum=%ping4sum:~-59%%ping4%
SET ping5sum=%ping5sum:~-59%%ping5%
SET ping6sum=%ping6sum:~-59%%ping6%
SET ping7sum=%ping7sum:~-59%%ping7%
SET ping8sum=%ping8sum:~-59%%ping8%


rem ###################
REM Vypis na obrazovku
rem ###################
cls
echo.
Echo Jsou vyhodnoceny maximalne 3 po sobe ztracene pingy.
if %ip1% EQU %prazdny% goto 101
echo.
echo %ip1% %ping1sum%
:101
if %ip2% EQU %prazdny% goto 202
echo.
echo %ip2% %ping2sum%
:202
if %ip3% EQU %prazdny% goto 303
echo.
echo %ip3% %ping3sum%
:303
if %ip4% EQU %prazdny% goto 404
echo.
echo %ip4% %ping4sum%
:404
if %ip5% EQU %prazdny% goto 505
echo.
echo %ip5% %ping5sum%
:505
if %ip6% EQU %prazdny% goto 606
echo.
echo %ip6% %ping6sum%
:606
if %ip7% EQU %prazdny% goto 707
echo.
echo %ip7% %ping7sum%
:707
if %ip8% EQU %prazdny% goto 808
echo.
echo %ip8% %ping8sum%
:808
echo.
echo.
echo Vysvetlivky:
echo Podtrzitko: netestovano
echo Tecka: ping O.K.
echo cislo: kolikrat vypadl ping

echo.

ping /n 60 localhost > nul

goto 100

Zpět: Datum do názvu souboru   ||  Na hlavní menu   ||  Vpřed: Ukončení procesu

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů