Digitální střepiny


Drobnosti, které se vám mohou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


WIFI repeater

Repeater, česky opakovač, nám umožní přijímat wifi-signál i v místech, kam nedosahuje signál z našeho hlavního access pointu nebo wifi-routeru. Funkce je jednoduchá - repeater přijme od access pointu datový paket a znovu jej vyšle ze stejné antény do vzduchu - tedy zopakuje vysílání. Vysílání probíhá stejnou anténou na stejné frekvenci, shodné je nejčastěji i SSID a šifrováni. Ale existují i repeatery, které dokážou vytvořit virtuální síť, tedy dokážou změnit SSID a šifrování a provedou i NAT překlad adres. Umí to například Tenda N301 nebo TP-Link TL-WR843ND.
Velmi časti je možné připojit dlaší počítače k repeateru i kabelem.
Repeater - blokové schema Repeater obsahuje obvykle jeden, dva nebo čtyři ethernetové porty, jeden wifi-modul a jednotku webové administrace, pomocí které můžeme nastavovat veškeré nutné parametry.
Repeater může obsahovat i DHCP server, který umožňuje připojeným zařízením automatickou konfiguraci IP-adres, výchozích bran, masek a DNS. Tento DHCP server je možné taky nastavovat pomocí webové administrace. DHCP server na repeateru je obvykle možné vypnout (doporučuji), protože pro celou síť postačuje jeden DHCP server na hlavním wifi-routeru.

Repeater má jednu IP-adresu, která slouží pouze pro přístup do webové administrace.Existují dva druhy repeaterů:
Univerzální repeater: Je možné ho použít ve spolupráci s jakýmkoliv access pointem. Dá se u něj očekávat trochu horší propustnost (vyšší kolize paketů). Vlastností Univerzálních repeaterů je to, že skrývají MAC-adresy připojených počítačů za svou MAC adresu, což může někdy dělat potíže. V domácích sítích je maskování MAC-adresy obvýkle bezproblémové, ale u veřejných sítí v závislosti na jejich nastavení by mohlo být použití univerzálních repeaterů problematické.
WDS repeater: Wireless distribution system. Je to vylepšený protokol pro komunikaci mezi wifi-routerem a repeaterem (nebo access pointem a repeaterem). Tento protokol musí podporovat obě zařízení, WDS protokol zajišťuje, že jednotlivé počítače v síti vystupují pod svou vlastní MAC-adresou.
Na wifi-routeru (nebo AP) je obvykle nutno nastavit MAC-adresu repeateru. Výjimku tvoří například zařízení firmy TP-link (a možná i jiné značky), kde se na wifi-routeru, resp. access pointu nemusí nastavovat nic.

Společnou vlastností obou typů repeaterů je to, že snižují propustnost sítě. Proč je nasnadě v okamžiku, kdy si uvědomíme, že repeater vysílá (opakuje) data pomocí stejného tuneru, na stejné frekvenci. To znamená, že v době, kdy vysílá access point, nesmí vysílat repeater a naopak. Jeden datový paket se musí přenést vzduchem dvakrát, takže to trvá dvojnádobnou dobu.


Pozor - důležité
Pokud si koupíte nové zařízení, tak si v návodu jako první věc zjistěte, jakou má z výroby nastavenou IP-adresu a zkontrolujte, zda nekoliduje s IP-adresou jiného zařízení v síti. Pokud IP-adresa koliduje, změňte ji.
(malé doporučení - napište ji tužkou na zadní stranu zařízení)


Typická konfigurace:

Příklad zapojení klienta s routerem
https://it.cestuji.info/bild/repeater-zapojeni.jpg

Repeater přijímá wifi-signál z nějakého wifi-routeru nebo access pointu. K němu buď přímo, nebo přes switch můžeme připojit jeden nebo několik počítačů. Další počítače můžeme připojit přes wifi. Repeateru přiřadíme jednu adresu lokální sítě, v příkladě na obrázku 192.168.0.250 / 255.255.255.0, která slouží k přístupu do webové administrace repeateru. Počítače jsou nakonfigurovány stejně, jako by byly připojeny přímo k wifi-routeru, tedy výchozí brána a DNS jsou IP-adresa routeru 192.168.0.1.


V poslední době se objevila zařízení, která podporují vytvoření virtuálních wifi-sítí. Ty lze někdy nakonfigurovat tak, že umí přijímat wifi-signál, provedou NAT-překlad adres a s jiným SSID a s jiným šifrováním jej pomocí stejného tuneru na stejné frekvenci dále šíří. Není to tedy ve skutečnosti repeater, ale přesto se pro toto zařízení vžil název repeater s NAT. Hlavní nevýhoda, tedy omezení propustnosti sítě, zůstává. U tohoto zařízení je MAC-adresa vždy skryta za mac-adresou repeateru.

PROBLÉMY: Pokud se notebook při poklesu signálu nepřepíná mezi hlavním wifi-routerem a repeaterem, zkuste v ovladačích wifi-karty najít položku "Roaming aggressiveness" (u karet Intel) nebo "Roaming sensitivity" (u karet Ralink) a zvyšte úroveň. Viz http://www.tp-link.com/lb/article/?faqid=592 (stránka je v angličtině).


Související témata:
Klient s integrovaným routerem - WISP
Zabezpečení wifi-sítě

Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů