Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Příkaz ipconfig -all

ipconfig -all je základní diagnostický příkaz, ketý vypíše do systémové konzoly síťová nastavení všech existujících síťových adaptérů a připojení. Spouští se ze systémové konzoly (z "dosovského okna").

Při problémech s přípojením vás někdo, koho žádáte o radu, může požádat o zaslání tohoto výpisu. Tady je malý návod typu "krok za krokem":

Systémová konzola se spouští ve Windows XP Start / spustit / cmd, v operačním systému Vista nebo W7: Start / hledat / cmd, ve Windows 10 klikneme v levém dolním rohu obrazovky na symbol Windows a napíšeme cmd.
Nejjednodušší možnost pro otevření okna Spustit v jakékoliv verzi Windows včetně W10 je použití kombinaci kláves Windows + R, do otevřeného okna napíšeme cmd a potvrdíme stiskem klávesy enter:
Start systémové konzoly


Otevře se černé okno.
Pokud je příliš malé, zvětšíme si ho: klikmeme myší na záhlaví okna, zvolíme "Vlastnosti", záložka "Písmo" a zvolíme velikost, jaká nám vyhovuje.
Do okna napíšeme příkaz ipconfig -all
Příkaz ipconfig -all
a potvrdíme ho stiskem klávesy Enter.
Objeví se nějaký takový výpis:
Příklad výpisu příkazu ipconfig -all


Pokud chceme zkopírovat celý obsah tohoto výpisu do clipboardu, abychom ho mohli vložit třeba do diskuzního fóra:

Windows 10: Stiskneme kombinaci CTRL + a, tím se označí vše a pak CTRL + c pro zkopírování.

Starší verze Windows: klikneme pravomyší do okna konzoly, z otevřeného kontextového menu zvolíme „Vybrat vše“.
Vybrat vše
Text a pozadí si prohodí barvu.
Vybrat vše
Potvrdíme stiskem klávesy Enter. Prohození barev zmizí.

V tomto okamžiku je obsah okna uložen v clipboardu a můžeme ho pomocí klávesové zkratky CTRL+V vložit do mailu nebo do jakékoliv jiné windowsovské aplikace.Pokročilejší funkce:

kopírování části obsahu konzoly (Windows 10):
Ve Windows 10 stačí požadovaný text v okne označit myší (označený text se podsvítí bíle) a zmáčknout CTRL +C.

kopírování části obsahu konzoly (Windows XP, Vista, Windows 7):
Pokud chceme zkopírovat do clipboardu pouze část obsahu konzoly, klikneme pravomyší do okna konzoly, z otevřeného kontextového menu zvolíme „Označit“.
Označit část výpisu
Levomyší označíme požadovanou část textu, přičemž označený text a pozadí si prohodí barvu.
Označit část výpisu
Potvrdíme stiskem klávesy Enter. Prohození barev zmizí.

V tomto okamžiku je obsah označené části okna uložen v clipboardu a můžeme ho pomocí klávesové zkratky CTRL+V vložit do emailu nebo do jakékoliv jiné windowsovské aplikace.
Co vlastně příkaz ipconfig -all ukáže:
Ve výpise jsou ukázány nastavení všech adaptérů a připojení v počítači. Je třeba si najít výpis toho správného adaptéru, v českých Windows je obvykle nadepsán "Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:" - na obrázku zvýrazněno:
Označit část výpisu

Jednotlivé řádky tohoto výpisu:

Přípona DNS podle připojení: v domácích podmínkách, kde se pracuje v pracovní skupině a ne v doméně, je prázdné.

Popis: Je zde uveden název adaptéru tak, jak je uveden v ovladačích.

Fyzická Adresa: Fyzická neboli MAC adresa adaptéru. Tato adresa slouží k navázání spojení na linkové vrstvě, někteří provideři podle ní filtrují přípojení. Tuto adresu přiděluje výrobce karty a měl by garantovat, že na světě nebudou existovat dvě karty se stejným číslem.

Protokol DHCP povolen, Automatická konfigurace povolena: Aby si počítač mohl automaticky převzít nastavení z DHCP serveru, musí být obě položky Ano. Pokud nastavujeme IP-adresu, masku, výchozí bránu a DNS ručně, má položka Automatická konfigurace povolena hodnotu Ne.

Adresa IP: IP-adresa dané síťové karty.

Maska podsítě: Tato maska udává, která část IP-adresy je číslo sítě a která část je číslo počítače. V domácích podmínkách se nejčastěji setkáme s maskou 255.255.255.0, která značí, že jde o síť s maximálně 254-mi počítači. (na obrázku 192.168.0.51/255.255.255.0 značí, že jde o síť 192.168.0, jednotlivé počítače mohou mít adresu 1 až 254.)

Výchozí brána: je to IP-adresa, na kterou jsou posílány pakety, které směřují do jiné než lokální sítě. Typicky je sem směřována veškerá komunikace s internetem. Pokud má být daný síťový adaptér používán pro komunikaci s internetem, musí být výchozí brána zadána, pokud není zadána nebo je uvedeno špatné číslo, komunikace s internetem nefunguje.

Server DHCP: tento údaj je pouze orientační, říká nám, ze kterého serveru byla převzata autoamtická konfigurace.

Servery DNS: udává, jaké DNS servery budou použity pro překlad z doménových jmen na IP-adresy. Pokud nemáme uveden ani jeden funkční DNS server, je komunikace do internetu omezená, například ICQ nebo skype fungují, ale běžné www stránky ne.

Zapůjčeno, Zápůjčka vyprší: Udává. kdy byla převzata automatická konfigurace z DHCP serveru a kdy ji bude muset počítač znovu načíst. Pokud by zde byl uveden špatný datum nebo čas, zkontrolujte nastavení datumu a času na vašem DHCP serveru (typicky na routeru nebo routeru s wifi.)


Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů