Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Online vytvoření KML souboru

Čas od času tvořím ke svým cestopisům vlastní Google mapy. Nejjednodušší cesta, jak přesně zadat polohu značek, mi připadá naimportovat body zájmu z KML-souboru. Abych si usnadnil vytváření těchto KML-souborů, naprogramoval jsem si tuto stránku.
Do názvu mapy zadejte nějaký název.
Do kolonky GPS zadejte geosouřadnice, např. ve formátu N50 0.46434 E14 40.66404, ale formát zápisu je dost flexibilní. Na tuto souřadnici bude v Google mapě vložena značka bodu zájmu.
Do kolonky Název zapište název bodu na Google mapě, do kolonky popis patří popis. Předpokládá se vstup v češtině z počítače s Windows, české znaky budou zkonvertovány do UTF-8, tak, jak to je potřeba pro KML-soubor.
Pokud chcete zadávat méně než deset bodů, nechejte zbývající kolonky nevyplněné.
V opačném případě generujte po deseti a výsledné soubory si ručně spojte, nebo je naimportujte do vlastní Google mapy postupně.


Zadejte GPS hodnoty bodů na mapě:
Název mapy: 

Bod zájmu 1: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 2: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 3: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 4: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 5: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 6: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 7: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 8: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 9: GPS: Název: Popis:
Bod zájmu 10: GPS: Název: Popis:


Nebyla vyplněna GPS-souřadnice ani u prvního bodu zájmu. Upravte vstupní hodnoty a odešlete formulář ke zpracování.