Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Animace trasy cesty do mapy

Na této a následujícívh stránkách vám představím program, který jsem si napsal jako makro ve VBS v Microsoft Excelu. Slouží k vytvoření animací různých tras na mapě.
Na mapě je možné nakreslit přímku, kruhový oblouk nebo lomenou čáru složenou z mnoha přímkových úseků. Kruhové oblouky jsou myšleny jako animace dlouhých přeletů, lomenými čarami lze animovat přejezdy po pozemních komunikacích.
Mapa, na jejímž pozadí kreslíme, může stát na místě nebo se může do určité míry nezávisle pohybovat, můžeme zabírat stále stejně široký a vysoký úsek mapy nebo můžeme zabíraný úsek měnit, což lze s výhodou použít například u animací dlouhých přeletů, kdy na začátku a konci přeletu zabíráme okolí startu a cíle a uprostřed můžeme rozšířit záběr na polovinu Evropy.


Ukázka animace z mého filmu o cestě po Indonésii. Obraz v obraze byl vytvořen v programu Edius Neo 3, animace trasy v druhé části ukázky pomocí tohoto skriptu. V animaci je zabírán stále stejný výsek mapy (nepohybujeme se nad mapou).Ukázka z přeletu do Indonésie. Všimněte si: různé barvy jednotlivých úseků, různé ikony na konci stopy (letadélko je otočené doleva nebo doprava). V animaci se jakoby vzneseme nad mapu a letíme nad ní.


Co je potřeba, abyste si mohli taky vyzkoušet vytvořit nějakou animaci?
  • Microsoft Excel. Pro programování jsem použil verzi 2002, není důvod, proč by nemělo moje makro fungovat i v novější verzi Excelu. (Doplněno: testoval jsem funkci ve verzi Excelu 2003 a 2010 a funguje.) Úroveň zabezpečení Excelu nesmí být nastavena na nejvyšší úroveň, kdy nejdou spouštět makra.

  • Imagemagick. Je to freeware projekt, tento program umožňuje kreslit pomocí příkazů zapsaných do příkazové řádky. Stáhněte si instalaci programu Imagemagick z jeho domovských stránek (viz sekce Download), existuje jak 32-bitová, tak 64-bitová verze. Já mám 64-bitová Windows a použil jsem 64bitovou verzi programu Imagemagick, verzi s DLL knihovnami (dynamickou) - to je důležité, jinak je instalace nekompletní a vyskočí při generování chyba no decode delegate for this image format.

    POZOR: (10.4.2013) byla mi nahlášena nefunkčnost Imagemagicku verzí 6.8.3 a 6.8.4 - je rozhozená animace obrázku na konci stopy v případě, že je použita rotace. Chyba se může vyskytovat i v jiných verzích Imagemagicku. Pokud používáte Imagemagick těchto verzí, použijte prosím minimálně verzi 6 mé excelovské tabulky.

    POZOR: pokud instalujete Imagemagick řady 7 (zhruba od roku 2014), je nutno při instalaci zaškrknout "Install legacy utilites (e.g. convert)", jinak se nenainstalují utility, které jsem použil při programování Excelu (convert.exe, composite.exe)

    Instalace Imagemagick - Install legacy utilites (e.g. convert)

  • Nějakou videostřižnu, ve které si spojíte vygenerovaná filmová políčka do filmové animace. Já používám pro střih videa z videokamery program Pinnacle Studio 14, v poslední části návodu ukazuji, jak lze spojit posloupnost vygenerovaných snímků do videosouboru pomocí tohoto programu. Předpokládám, že pokud používáte jiný střihový program, bude to umět taky.

Jak to celé funguje?
Nejprve si musíte připravit nějakou mapu. Tu si zkuste najít třeba někde na internetu, nebo si nějakou mapu oskenujte.
Pro své potřeby jsem si připravil mapu světa v českém jazyce o velikosti 19500x10000 bodů, kterou jsem vytvořil postupem, který popisuji na stránce Konverze PDF souboru do obrázku s měřítkem.

Na této mapě si musíte zjistit souřadnice míst, kudy chcete vést animaci. Pro přelety je to jednoduché, souřadnice těch několika potřebných bodů si zjistíte v libovolném kreslicím programu, například v Gimpu. Pokud si ale chcete animovat trasu po pozemní komunikaci, potřebujete desítky bodů a v tom vám může pomoci postup, který popisuji na stránce Snímání souřadnic bodů obrázků (je to opět pomocí programu Microsoft Excel).

Zjištěné body zadáte do tabulky Excelu, kterou si stáhnete z mých stránek (viz sekce Download) a vygenerujete dávkový soubor, který bude ovládat program Imagemagck a ten vygeneruje jednotlivé snímky.

Na hlavní menu   ||  Vpřed: Základní parametry

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů