Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Snímání souřadnic bodů obrázků

Před časem jsem stál před problémem, jak zjistit na obrázku souřadnice určitých bodů. Bylo sice možné v grafickém editoru najet nad potřebné místo myší a souřadnice bodu si opsat, ale pokud se jedná o větší množství bodů, je to přiliš zdlouhavé.
Na internetu jsem vygooglil metodu, jak se dají souřadnice zapsat pomocí Microsoft Excelu:
 
Otevřít Excel, Zobrazit Ovládací prvky:

Excel - Ovládací prvky  

V panelu ovládacích prvků, který se zobrazí, se přepneme do režimu návrhu (označeno červenou jedničkou). Pak klikneme na Obrázek (vlevo dole dvojka) a na ploše Excelu tažením myší vytvoříme obdélník, nejlépe tak, aby nepřekrýval sloupce A a B, kam se budou později zapisovat výsledné souřadnice. Klikneme do obdélníku, aby byl aktivní a v panelu klikneme vpravo nahoře na Vlastnosti (trojka), otevře se dialog vlastností:
 
Excel - vlastnosti pole  
 
  • V poli Height nastavíme výšku okna na velikost obrázku - přesně podle skutečnosti!
  • V poli Mouse Pointer zvolíme hodnotu 2, aby se myš kurzoru nad obrázkem zobrazovala jako křížek (toto není nutné, ale doporučuji)
  • V poli Picture zvolíme obrázek, jehož souřadnice chceme snímat.
  • V poli Picture Aligment nastavíme hodnotu 0 (obrázek se umístí vlevo nahoře)
  • V poli Picture size mode nastavíme 1 (aby se obrázek nedeformoval)
  • V poli Width nastavíme šířku okna na velikost obrázku - přesně podle skutečnosti!
Vlastnosti můžeme zavřít, klikneme na „Ukázat kód“ (čtyřka) a vložíme následující kód:
 
Private Sub Image1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim pocitadlo As Single

If Button = 1 Then

    pocitadlo = 1

    Do
        If Range("a" &pocitadlo) = "" Then Exit Do
        pocitadlo = pocitadlo + 1
    Loop

    Range("a" &pocitadlo).Value = X
    Range("b" &pocitadlo).Value = Y

End If

End Sub
 
Zavřeme Visual basic a opětovným kliknutím na levou horní ikonu panelu Ovládacích prvků (jedniěka) se přepneme do pracovního režimu.
 
Nyní, když klikneme do obrázku, uloží se souřadnice jednotlivých kliků ve sloupci A a B:

Výsledek snímání

Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů