Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Jak použít wifi-router nebo wifi-modem-router jako access point

Chcete obohatit stávající síť o vymoženost bezdrátové (WiFi) sítě? Pak potřebujete access point, tedy zařízení, které neprovádí NAT překlad adres a funguje jako obyčejný switch s bezdrátovým portem. Pokud máte k dispozici starý wifi-modem-router nebo wifi-router, jde to taky.

Access point
Access point - blokové schema
Wifi-router
Wifi-router - blokové schema
Wifi-modem-router
Wifi-modem-router - blokové schema

Pokud porovnáme vnitřní struktury těchto tří zařízení, zjistíme, že si jsou všechna podobná, liší se jenom vyvedením WAN portu routeru do samostatného konektoru (u wifi-routeru je WAN-port vyvedený přímo do ethernetového RJ-45 konektoru, u wifi-modem-routeru přes modem do RJ-11 konektoru).
Pokud necháme WAN-port nezapojený, lze wifi-router nebo wifi-modem-router použít jako access point.

Konfigurace pak odpovídá zapojení běžného access pointu:

Typické zapojení access pointu do stávající sítě
https://it.cestuji.info/bild/access-point-zapojeni.jpg


NÁVOD, JAK NA TO:
 • Seznamte se s topologií vaší stávající sítě, najděte nějakou volnou IP-adresu, která nekoliduje s jiným zařízením v síti ani s address poolem vašeho DHCP serveru.
 • propojte modem/router s počítačem ethernetovým kablíkem. Pokud je to modem od O2 s podporou IP televize, použijte port 1 nebo 4. Nic jiného zatím nezapojujte, modem/router zapněte do elektřiny.
 • Pokud máte na síťové kartě počítače nastavené automatické přebírání nastavení z DHCP serveru, tak se během několika vteřin načte IP-adresa . Pokud ne, zresetujte modem / router do výrobních nastavení.
 • Otevřete v internetovém browseru webovou administraci modemu/routeru. Pokud nevíte jak, použijte návod, který jste dostali k zařízení, nebo viz můj návod pro vstup do webové administrace modemu / routeru.
 • Vypněte na modemu/routeru DHCP server. (Proč? Pokud budete používat toto zařízení jako switch nebo acces point, nepotřebujete v domácí síti dva DHCP servery a jeden už pravděpodobně běží na vaší bráně do internetu)
 • Nastavte modemu/routeru na LAN IP-adresu stávající sítě, kterou jste si vytipovali v bodu 1. (V příkladě na obrázku to je 192.168.0.250 / 255.255.255.0) Ta bude sloužit pro přístup do jeho webové administrace, doporučuji poznačit si ji tužkou na spodní stranu zařízení. Pomocí této IP-adresy budene napříště vstupovat do webové administrace modemu / routeru.
 • Pokud se jedná o modem od O2 s podporou O2-TV, tuto podporu vypněte. Návod najdete u O2: vyhledejte na jejich www stránkách svůj modem a hledejte návod na Manuální nastavení: Nastavení portů na 4 × internet
 • Uložte nastavení.
 • Propojte ethernetovým kablíkem jeden z LAN konektor s vaší internetovou bránou (routerem).
 • Odpojte modem/router od elektřiny, aby se nastavení se zárukou načetla jak v modemu/routeru, tak aby si i počítač načetl nastavení z DHCP serveru vaší internetové brány.
 • Zařízení od této chvíle funguje jako switch a wifi access point.
 • Pokud jste tak ještě neučinili, nezapomeňte nastavit šifrování wifi, aby se vám bez vašeho vědomí nepřipojovali k internetu sousedi nebo kolemjdoucí.


ADSL-modem s wifi použitý jako access point
https://it.cestuji.info/bild/modem_jako_ap.jpg

Access point nemusí mít nutně pro svou funkci IP-adresu sítě, do které je připojen, ale v takovém případě bychom měli problém dostat se do jeho administrace - museli bychom dočasně změnit IP-adresu na nějakém počítači. Někdy ale nemáme jinou možnost


Pozor - důležité
Pokud si koupíte nové zařízení, tak si v návodu jako první věc zjistěte, jakou má z výroby nastavenou IP-adresu a zkontrolujte, zda nekoliduje s IP-adresou jiného zařízení v síti. Pokud IP-adresa koliduje, změňte ji.
(malé doporučení - napište ji tužkou na zadní stranu zařízení)


Kdy použít wifi-router a kdy access point?
Pokud do stávající síě nechceme vnášet NAT překlad adres (vytvářet podsíť), použijeme access point.
Pokud chceme vytvořit podsíť (napřiklad oddělit naši lokální síť od internetu), použijeme wifi-router.


Související témata:
Access point
Wifi-router
Wifi-modem-router
Router
Zabezpečení wifi-sítě

Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů