Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Vstup do webové administrace síťových zařízení

Vlastníte nějaký router, router s wifi, ADSL modem, access point nebo podobné zařízení a nevíte, jak se dostat do jeho webové administrace?
Připravil jsem tu pro vás univerzální návod.

Nově pořízená zařízení
Zařízení již fungující ve vaší síti
Známé problémy

Nově pořízená zařízení
Koupili jste zařízení z druhé ruky? Jako první krok proveďte reset do výrobních nastavení. (U nových, originálně zabalených zařízení tento krok není nutný.)
Připojte zařízení do elektrické sítě, vyčkejte, až se ustálí blikání ledek a zmáčkněte resetovací tlačítko, které se nachází obvykle na zadní straně zařízení a držte ho tak dlouho, až začnou ledky zase blikat. To může trvat pět, ale i třicet vteřin (podle typu zařízení).

Resetovací tlačítko bývá schované za otvorem v plastu a často potřebujete pro jeho stlačení třeba kancelářskou sponku. Pro ilustraci uvádím obrázek zadní strany wifi-routeru Zyxel NBG-419N:

Resetovací tlačítko wifi-routeru Zyxel NBG-419N
Pokud zařízení není vybaveno resetovacím tlačítkem, podívejte se do návodu, jak se má postupovat (zatím jsem se setkal jenom s jediným starým wifi-routerem firmy SMC, který se resetoval jinak).

Nyní potřebujeme zjistit IP-adresu zařízení, jméno a heslo pro vstup do administrace. Pokud máme po ruce návod, stačí se do něj podívat. V PDF dokumentu dejte vyhledat řetězec 192.168, IP-adresu udává obvykle hned první výskyt tohoto řetězce, jméno a heslo pro vstup do administrace bývá poblíž.
Pokud návod nemáte po ruce, zkuste se podívat na stránku Tovární nastavení routerů, modemů a access pointů. Pokud tam nenajdete nastavení přímo vašeho zařízení, můžete zkusit vzít hodnoty pro jiné zařízení stejného výrobce. Nebo můžete zkusit zagooglit.

  • TIP: ADSL/VDSL modemy dodané firmou O2 mají standardně IP-adresu 10.0.0.138, jméno je admin, heslo je taky admin.
    Ostatní zařízení mají z výroby velmi často IP-adresy 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.254 nebo 192.168.2.1, jména pro vstup do administrace jsou nejčastěji admin, hesla pak admin, 1234 nebo je přístup bez hesla.

Odpojte počítač od ostatních síťových zařízení, připojte zařízení UTP kabelem přímo k počítači a vyčkejte několik sekund, než si síťová karta převezme nastavení (samozřejmě za předpokladu, že má síťová karta počítače nastavené automatické přebírání nastavení a pokud na zařízení běží DHCP server). Pokud má zařízení několik LAN-konektorů, použijte některý z konektorů, které jsou označeny jako LAN. Přes konektor WAN se do administrace níže popisovaným způsobem nedostanete!

Tady nastává rozcestí několika možných variant. Doporučuji jednoduše otevřít internetový prohlížeč, do jeho příkazového řádku napsat IP-adresu zařízení, kterou jsme zjistili z návodu nebo z internetu. Zadání IP-adresy do příkazového řádku prohlížeče
Pokud se otevře stránka zařízení s výzvou zadání jména a hesla, bingo, máte přístup do administrace a nemusíte dále číst.

Pokud ovšem browser ukáže hlášení, že je stránka nedostupná, jsou tři možné příčiny:
  • počítač nemá nastavené automatické přebírání nastavení z DHCP serveru
  • zařízení nemá DHCP server nebo v továrním nastavení není DHCP server aktivní
  • Nějaká závada: vadný kabel, vadné zařízení, použit WAN port routeru místo LAN, nefunkční LAN-karta v počítači (vadné ovladače)...

Doporučuji tento postup: ověřte příkazem ipconfig –all, jestli je aktivováno automatické přebírání nastavení z DHCP serveru:

Zjištění údajů pro vstup do webové administrace pomocí příkazu ipconfig -all

Pokud je přebírání nastavení aktivováno, stojí v řádku Protokol DHCP povolen: hodnota Ano. Pokud zde stojí hodnota Ne, změňte nastavení adaptéru na automatické přebírání nastavení. Pokud potřebujete návod, odkaz je zde: přebírání nastavení z DHCP serveru. Vyčkejte několik sekund a opakujte pokus o přístup do webové administrace přes webový browser.

Pokud jste stále neúspěšní, nebo jste v předchozím kroku zjistili, že už je DHCP povolen, zkontrolujte, jakou IP-adresu má síťová karta nastavenu (dolní červená šipka na obrázku). Pokud tam najdete IP-adresu, která začíná číslem169, neběží na vašem zařízení DHCP server a je nutné nastavit IP-adresu síťové karty ručně.
Je potřeba nastavit IP-adresu stejné sítě, jakou používá zařízení.
Příklad: pokud jste v návodu zjistili, že zařízení používá IP-adresu 192.168.0.1, nastavte IP-adresu třeba 192.168.0.2 nebo 192.168.0.10, důležité je, aby předposlední skupina čísel (v tomto případě to je ta nula) byla shodná.

Pokud jste postupovali podle návodu, měla by nyní být webová administrace přístupná. Pokud není, možná jste použili poškozený UTP-kabel, nebo je zařízení nefunkční.


Zařízení je v provozu, ale zapomněli jste přístupové údaje.
Pokud na zařízení funguje DHCP server, je situace jednoduchá – IP-adresu zařízení najdete v počítači připojeném k tomuto zařízení pomocí příkazu ipconfig –all jako výchozí bránu:

Zjištění výchozí brány pomocí příkazu ipconfig -all

Pokud na zkonfigurovaném zařízení DHCP server neběží, vidím dvě možnosti: vyzkoušejte IP-adresu nastavenou z továrny, nebo použijte nějaký ip-skener, kterým proskenujete všechny IP-adresy vaší sítě, například Angry IP Scanner, ke stažení třeba na serveru slunecnice.cz.
Pokud IP-adresu nenajdete, nebo si nevzpomínáte na přístupové jméno/heslo, zbývá možnost zresetovat zařízení do výrobních nastavení, což je popsáno na začátku této stránky. Tím se bohuže ztratí veškerá nastavení. Než ale zařízení zresetujete, zkuste se připojit z jiného počítače a taky si přečtěte odstavec Známé problémy:


Známé problémy:
Zařízení TP-link a Eset smart security, Nod 32antivirus: verze 5 těchto antivirových programů od firmy Eset blokují vstup do webové administrace zařízení TP-link a možná i jiných zařízení. U TP-link vyskakuje chyba: Username or Password is incorrect. Pomůže vyloučit IP-adresu zařízení TP-link z kontroly. Postup nápravy je popsán zde: http://www.tp-link.com/en/article/?id=358

Pokud si nastavíte pro přístup do webové administrace nestandardní porty a Firefox, respektive Opera tuto komunikaci blokují (po zadání IP-adresy 192.168.2.1 chybové hlášení něco jako "Tato adresa obsahuje číslo portu, které je obvykle používáno k jiným účelům než prohlížení webových stránek. Z bezpečnostních důvodů Firefox tento požadavek zrušil." resp. anglická verze “This address uses a network port which is normally used for purposes other than Web browsing. Firefox has canceled the request for your protection.” U Chrome pak "Tato webová stránka není dostupná. Webové stránky na adrese http://192.168.2.1:111/ jsou možná dočasně nedostupné nebo mohly být přemístěny na novou webovou adresu. Chyba 312(net::ERR_UNSAFE_PORT): Neznámá chyba." ). Pokud se nemůžete dostat do webové administrace, zkuste použít bezproblémový Internet Explorer. Taky je možné ve Firefoxu povolit použití nestandardního portu (zagooglete Allow Firefox to Access Non-Standard Ports).
Problém byl zaznamenán u TP-LINK TL-WR541G, kde majitel změnil port pro vzdálenou administraci z internetu na nesmyslnou hodnotu 111 a pak se do administrace s Firefoxem nedostal ani z místní sítě.
Doporučení: pokud nemůžete použít standardní port 80, nastavte port 8080, který by měl být taky bezproblémový. Remote admin doporučuji nechat z bezpečnostních důvodů vypnutý nebo ho povolit na nezbytně nutnou dobu a pak ho deaktivovat.

Access pointy, repeatery, klienti: často se stává, že se do administrace lze dostat jenom krátce po restartu. Setkal jsem se s tím jak při připojování přes wifi, tak přes UTP-kabel.
Restartujte zařízení, případně odpojte antény, pokud to jde.

Klienti: Pokud se vám nedaří připojit do webové administrace klienta připojeného k veřejné síti a pořád vám vyskakuje, že zadáváte špatné jméno a heslo, odpojte klienta od antény. Je totiž možné, že se dobýváte do webové administrace cizího zařízení se stejnou IP-adresou.

Automatická změna IP-adresy
TP-link přinesl u nové řady wifi-routerů (TL-WR842ND, TL-WR2543ND...) zajímavou inovaci. Defaultní IP-adresa LAN je 192.168.0.1. Pokud ale připojíte WAN port do sítě se stejným rozsahem adres, změní se IPadresa LAN na 192.168.1.1. Někoho může zmást, když je ve webové administraci, zastrčí kabel do wan a administrace mu pod rukama přestane reagovat.
TL-WR2543ND je první zařízení s takovou funkcí, o kterém vím, ale může jich být více.
Na začátek stránky
Zpět na Digitální střepiny

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů