Digitální střepiny


Drobnosti, které se někomu můžou hodit

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


Digitální střepiny - stránka zaměřená na drobné rady z oblasti výpočetní techniky


Wifi-router za routerem

Chcete nový wifi-router připojit do nějaké stávající sítě, využívající neveřejné IP-adresy a vytvořit si vlastní podsíť.
Možný důvod:
- přípojku máte nataženou od souseda a nechcete, aby "viděl" vaše počítače / mediacentra atd.
- připojujete se k domovnímu nebo podobnému rozvodu internetu a nechcete, aby ostatní "viděli" vaše počítače / mediacentra atd.
Pokud se připojujete k internetu například přes nějakého wifi-providera, je možné, že jeho přijímač wifi (klient) už obstarává překlad IP-adres (funguje jako WISP). V takovém případě nepotřebujete wifi-router, ale stačí vám jenom access point bez překladu adres. Přejděte na stránku použití wifi-routeru jako access pointu.
Shrnutí konfigurace:Zjistit parametry stávající sítě, zkontrolovat stav firmware, LAN nastavit nějakou IP-adresu jiné než stávající sítě, nastavit SSID, kanál a šifrování wifi, změnit heslo pro vstup do administrace, IP-adresu a heslo poznamenat na zadní stranu routeru.


 • Abychom mohli začít smysluplně něco nastavovat, musíte znát nastavení stávající sítě, konkrétně IP-adresu výchozí brány, masku a DNS. Pokud tyto údaje neznáte z hlavy nebo z nějakých podkladů, zjistíte je na počitači, který je už v síti zkonfigurovaný (jede na něm internet) pomocí příkazu ipconfig –all:
  Příklad výpisu příkazu ipconfig -all


  Na tomto ukázkovém obrázku je důležitá zejména výchozí brána 192.168.0.1, to je adresa našeho stávajícího modemu. U vás to může být jiná adresa (často 192.168.1.1, 192.168.2.1 nebo 10.0.0.138). V takovém případě si návod přizpůsobte.
 • Zapněte nový router do elektřiny, zapojte ethernetový kabel jednou stranou do počítače, druhou do některého z LAN portů routeru. Jiné ethernetové kabely v tuto chvíli k routeru nepřipojujte! Počkejte několik vteřin, než si počítač převezme nastavení z routeru.
 • V návodu k wifi-routeru si najděte, jakou IP-adresu používá a napište ji do příkazového řádku vašeho internetového prohlížeče. Bude to pravděpodobně IP-adresa 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1, popřípadě 192.168.2.1. Potvrďte klávesou Enter.

  TIP: otevřete si návod v PDF, do vyhledávacího políčka zadejte 192.168 a nechejte výraz vyhledat. Obvykle je to hned první výskyt.

  Poznámka: pokud se v browseru neotevře vstupní stránka webové administrace, změňte nastavení vaší síťové karty na automatické přebírání nastavení, viz návod Automatické přebírání nastavení z DHCP serveru
 • Přihlaste se do webové administrace pomocí jména a hesla, které najdete v návodu k zařízení.
 • Podívejte se na verzi firmware a zkontrolujte v internetu na stránkách výrobce, jestli není k dispozici novější verze. Pokud existuje, doporučuji ji nainstalovat - tím nejspíše přdejdete problémům se stabilitou sítě.
 • Jako další krok vypněte DHCP server. U některých zaŕízení nejde bez tohoto kroku změnit IP-adresa.
 • Nyní změňte IP-adresu LAN na IP-adresu jiné než stávající sítě. Pokud sttávající síť používá adresy 192.168.0.x, nastavte třeba 192.168.1.1* (viz upozornění níže) nebo 192.168.10.1. Masku ponechte na 255.255.255.0. Uložte nastavení. NEZAPOMEŇTE opět aktivovat DHCP server. Uložte nastavení a router restartujte (nejlépe odpojením od elektřiny). Během restartu zasuňte do některého z LAN portů kabel, který vede do stávající sítě nebo k providerovi internetu.
  Vyčkejte, než se router restartuje.
 • Napište do prohlížeče tu novou IP-adresu (192.168.1.1 nebo 192.168.10.1 nebo tu, co jste nastavili), přihlaste se do routeru.
 • Zkontrolujte, jestli si router převzal na WAN IP-adresu, nebo pokud stará síťnepoužívá automatické nastavení, ji nastavte ručně. (Někteří internetoví provideři používají přihlašování pomocí PPPoE, pokud je to váš případ, nastavte jej a zadejte do příslušných políček přihlašovací jméno a heslo, které jste dostali od providera.)
 • V sekci WIFI nastavte SSID. Pokud již máte wifi-síť z wifi-modemu, nastavte stejné SSID. Pokud ještě žádnou wifi-síť nemáte, nastavte nějaký název, podle kterého svou síť poznáte. TIP: Pokud vás nic nenapadá, zadejte třeba Privat123 nebo HHH, je to úplně jedno.
 • Kanál wifi: Nebylo by dobré, kdybyste vysílali na kanále, který už je obsazený jiným silným signálem nebo na vedlejším kanále. Čím větší odstup od jiných silných signálů budete mít, tím lépe. Existující sítě zjistíte například pomocí laptopu. Pokud vám váš program na ovládání wifi-karty neukazuje použité kanály, můžete si stáhnout a nainstalovat program inSSIDer (freeware, ke stažení například na www.slunecnice.cz). Aby začal skenovat, musíte zmáčknout vpravo nahoře tlačítko Start.
  Pokud váš wifi-router má nastavení Automatic, můžete ho použít.
 • Šifrování wifi: použijte WPA2 nebo WPA, klíč zvolte nějaký dlouhý, neslovníkový. Telefonní číslo, rodné číslo nebo něco jako Karel123 není zrovna to pravé. Pamatujte, že vaše wifi je zabezpečená jenom tak, jak bezpečný je tento klíč. Doporučitelná délka klíče je 15 znaků nebo více.
 • Skrývání SSID: doporučuji neskrývat, když o vás sousedi nebudou vidět, budou váš kanál považovat za neobsazený a nastaví si ho na svém zařízenía budou vás rušit. Pokud vám někdo bude tvrdit, že je to s vypnutým SSID bezpečnější, nevěřte mu. Je to přežitek, který se traduje od dob, kdy ještě neexistovalo šifrování WPA / WPA2.
 • Filtrování MAC: pokud se s tím chcete zdržovat, vaše věc. Nedoporučuji. Je to zase přežitek z dob, kdy ještě neexistovalo šifrování WPA / WPA2. Bezpečnost nezvýší, je to práce navíc.
 • V sekci administrace nastavte nové přístupové heslo pro vstup do administrace.
 • V sekci datum a čas zkontrolujte nastavení časového pásma, datumu a času. Je to důležité pro všelijaké systémové logy, abyste věděli, kdy se co stalo.
 • Toto heslo a novou IP-adresu poporučiji napsat na zadní stranu wifi-routeru. V tomto okamžiku si říkáte, že tyto údaje nelze zapomenout, ale za půl roku...


Příklad typické konfigurace:

Modem nebo router:
WAN:
dle požadavků poskytovatele (PPPoE, pevná IP-adresa, dynamicky přidělovaná IP-adresa...)

LAN:
IP-adresa: 192.168.0.1
Maska: 255.255.255.0
DHCP server: zapnutý
DHCP address pool: 192.168.0.100 - 192.168.0.200 (zjistěte si ho, toto je jenom příklad)


Wifi-router použitý jako router (vytváří podsíť):
WAN:
IP-adresa 192.168.0.250 maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 nebo IP-adresa nějakého DNS-serveru v internetu, například 8.8.8.8 (DNS firmy Google)
LAN: IP-adresa 192.168.1.1
maska: 255.255.255.0
DHCP server: zapnutý
DHCP address pool: 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Počítač konfigurovaný přes DHCP připojený ke starému modemu / routeru
IP-adresa: 192.168.0.100 (z rozsahu DHCP address poolu)
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1 nebo IP-adresa nějakého DNS-serveru v internetu, například 8.8.8.8 (DNS firmy Google). DNS-server lze nastavit ručně.

Počítač konfigurovaný ručně připojený ke starému modemu / routeru
IP-adresa: 192.168.0.220 (mimo rozsah address poolu)
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1 nebo IP-adresa nějakého DNS-serveru v internetu, například 8.8.8.8 (DNS firmy Google)

Počítač konfigurovaný přes DHCP připojený k novému wifi-routeru
IP-adresa: 192.168.1.100 (z rozsahu DHCP address poolu)
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1 nebo IP-adresa nějakého DNS-serveru v internetu, například 8.8.8.8 (DNS firmy Google). DNS-server lze nastavit ručně.

Počítač konfigurovaný ručně připojený ke novému wifi-routeru
IP-adresa: 192.168.1.220 (mimo rozsah address poolu)
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1 nebo IP-adresa nějakého DNS-serveru v internetu, například 8.8.8.8 (DNS firmy Google)
Na hlavní menu

Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů